Huyện Hưng Hà

1. Thông tin

– Tên đầy đủ: Huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

– Ngày thành lập: 17/6/1969.

– Trụ sở: Khu Nhân Cầu 1, thị trấn Hưng Hà.

– Website: http://hungha.gov.vn/

Mã bưu chính: 06703

Mã điện thoại: 0227

2. Vị trí

– Tọa độ: 20o31’B 106o15Đ

– Nằm ở đồng bằng sông Hồng, khu vực phía tây bắc tỉnh Thái Bình

– Phía đông nam giáp huyện Đông Hưng

Phía tây bắc giáp huyện Tiên Lữ và huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Phía nam giáp huyện Vũ Thư

Phía tây nam giáp huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

3. Địa lý

– Diện tích: 200,42 km2

Có 3 mặt giáp sông Hồng (phía tây) cùng hai phân lưu là sông Luộc (phía bắc) và sông Trà Lý (phía nam)

Cực tây của huyện và tỉnh Thái Bình là xã Tân Lễ, nằm tại ngã ba giữa sông Hồng và sông Luộc. Cực nam của huyện là xã Hồng Minh, nằm tại ngã ba sông Hồng và sông Trà Lý. Cực đông là xã Bắc Sơn, nằm tại ngã ba ranh giới hai huyện Quỳnh Phụ và Đông Hưng

Sông Tiên Hưng lấy nước từ sông Luộc chảy qua giữa huyện theo hướng tây bắc – đông nam, ngoài ra còn có mạng lưới nhiều sông nhỏ, kênh rạch nhỏ, nối thông với sông Hồng, sông Luộc, sông Trà Lý.

4. Hành chính

– Mã hành chính: 339

– Đơn vị hành chính: 2 thị trấn, 33 xã

Thị trấn Hưng Hà (huyện lỵ)

Thị trấn Hưng Nhân

Xã Bắc Sơn

Xã Canh Tân

Xã Chí Hòa

Xã Chi Lăng

Xã Cộng Hòa

Xã Dân Chủ

Xã Điệp Nông

Xã Đoan Hùng

Xã Độc Lập

Xã Đông Đô

Xã Duyên Hải

Xã Hòa Bình

Xã Hòa Tiến

Xã Hồng An

Xã Hồng Lĩnh

Xã Hồng Minh

Xã Hùng Dũng

Xã Kim Chung

Xã Liên Hiệp

Xã Minh Hòa

Xã Minh Khai

Xã Minh Tân

Xã Phúc Khánh

Xã Tân Hòa

Xã Tân Lễ

Xã Tân Tiến

Xã Tây Đô

Xã Thái Hưng

Xã Thái Phương

Xã Thống Nhất

Xã Tiến Đức

Xã Văn Cẩm

Xã Văn Lang

5. Lịch sử

– Thành lập ngày 17/6/1969 trên cơ sở hợp nhất 2 huyện Duyên Hà, Hưng Nhân và 5 xã: Bắc Sơn, Đông Đô, Tây Đô, Hòa Bình, Chi Lăng thuộc huyện Tiên Hưng cũ.

Trước khi hợp nhất, huyện Hưng Nhân có 28 xã: Canh Tân, Cấp Tiến, Chí Hòa, Cộng Hòa, Độc Lập, Hiệp Hòa, Hoàng Đức, Hồng An, Hồng Hà, Hồng Lĩnh, Hồng Phong, Kim Trung, Lam Sơn, Liên Hiệp, Minh Hòa, Minh Hồng, Minh Khai, Minh Tân, Phạm Lễ, Phúc Khánh, Tân Mỹ, Tân Sơn, Tân Tiến, Tân Việt, Thái Hưng, Thái Thịnh, Tiến Dũng, Trần Phú, Văn Lang.

Huyện Duyên Hà đã có 10 xã: An Đình, An Đồng, Dân Chủ, Đoan Hùng, Duyên Hải, Hùng Dũng, Tam Điệp, Tam Nông, Thống Nhất, Văn Cẩm.

Sau khi hợp nhất 2 huyện trên và chuyển 5 xã của huyện Tiên Hưng cũ về huyện Hưng Hà quản lý, huyện Hưng Hà có 43 xã: An Đình, An Đồng, Bắc Sơn, Canh Tân, Cấp Tiến, Chí Hòa, Chi Lăng, Cộng Hòa, Dân Chủ, Đoan Hùng, Độc Lập, Đông Đô, Duyên Hải, Hiệp Hòa, Hòa Bình, Hoàng Đức, Hồng Hà, Hồng Lĩnh, Hồng Phong, Hùng Dũng, Kim Trung, Lam Sơn, Liên Hiệp, Minh Hòa, Minh Hồng, Minh Khai, Minh Tân, Phạm Lễ, Phúc Khánh, Tam Điệp, Tam Nông, Tân Mỹ, Tân Sơn, Tân Tiến, Tân Việt, Tây Đô, Thái Hưng, Thái Thịnh, Thống Nhất, Tiến Dũng, Trần Phú, Văn Cẩm, Văn Lang.

– Ngày 18/12/1976, sáp nhập xã An Đình vào xã Thống Nhất.

– Ngày 23/2/1977, theo Quyết định số 618-VP18

 • Hợp nhất 2 xã Minh Hồng và Hồng Phong thành xã Hồng Minh.
 • Hợp nhất 2 xã Tiến Dũng và Hoàng Đức thành xã Tiến Đức.
 • Hợp nhất 2 xã Phạm Lễ và xã Tân Mỹ thành xã Tân Lễ.
 • Hợp nhất 2 xã Tam Điệp và Tam Nông thành xã Điệp Nông.
 • Hợp nhất 2 xã Lam Sơn và Trần Phú thành xã Phú Sơn.
 • Hợp nhất 2 xã Hòa Bình và Chi Lăng thành xã Bình Lăng.
 • Sáp nhập 3 thôn: Điềm, Gạo, Hà của xã Tân Việt với vào xã Hồng Hà thành xã Hồng An.
 • Sáp nhập thôn Phương La (phần còn lại) của xã Tân Việt vào xã Thái Thịnh thành xã Thái Phương.
 • Sáp nhập 4 thôn: Bùi Tịp, Nguộn, Tư Nam, Phú Lâm của xã Hiệp Hòa vào xã Cấp Tiến thành xã Hòa Tiến.
 • Sáp nhập 2 thôn Lương và Me (phần còn lại) của xã Hiệp Hòa vào xã Tân Sơn thành xã Tân Hòa.
 • Từ đó, 2 xã Hiệp Hòa và Tân Việt bị giải thể. Địa bàn sáp nhập vào toàn bộ diện tích và dân số của các xã như: Tân Hòa, Hòa Tiến, Hồng An và Thái Phương.

– Ngày 21/6/1989, thành lập thị trấn Hưng Hà, thị trấn huyện lỵ huyện Hưng Hà trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã An Đồng.

– Ngày 16/5/2005, thành lập thị trấn Hưng Nhân trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Phú Sơn, chia lại xã Bình Lăng thành 2 xã: Hòa Bình và Chi Lăng.

6. Kinh tế

Nhiều làng nghề nổi tiếng như:

– Nghề dệt chiếu ở làng Hới (xã Tân Lễ)

– Nghề dệt vải ở làng Mẹo (xã Thái Phương)

– Nghề làm mộc ở làng Diệc (Mỹ Giặc)

– Nghề làm mành ở làng Tây Xuyên (thị trấn Hưng Nhân)

– Nghề đan rổ rá ở làng Mải (thôn Mỹ Thịnh – xã Tây Đô)

7. Giao thông

– Biển số xe: 17 – B4, 17 – L4, 17 – M4, 17 – N4.

a) Đường bộ

– Quốc lộ 39 chạy từ thành phố Hưng Yên, qua cầu Triều Dương trên sông Luộc, qua giữa huyện sang huyện Đông Hưng

– Đường Thái Hà nối liền Hà Nam – Thái Bình, được đưa vào sử dụng 2018

b) Đường thủy

– Có các dòng sông: sông Hồng, sông Luộc, sông Trà Lý, sông Tiên Hưng.

8. Truyền thông

– Điện thoại Huyện ủy: 02273.861.210; Fax: 02273.861.210
Điện thoại UBND huyện: 02273.861.238

8. Dân số và xã hội

– Dân số: 253.272 người (2019)

– Dân tộc: Đa số là dân tộc Kinh

9. Văn hóa

Mỗi làng đều có tên Nôm và tên chữ Hán Việt riêng.

10. Tham khảo

– Internet

Wikipedia.org

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *