Đình Thượng Lãng

1. Thông tin

– Tên gọi đình Thượng Lãng thờ Kinh Dương Vương.

– Xây dựng từ thời nhà Đinh.

– Tại xã Minh Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

2. Lịch sử

– Sau khi Đinh Tiên Hoàng lên ngôi, cho lập Đàn Xã Tắc và đàn Kính Thiên Tràng An, đồng thời xây dựng đình Thượng Lãng.

– Thời nhà Trần, đình được mở rộng khang trang hơn.

3. Mệnh danh và tôn vinh

– Di tích cổ nhất thờ Kinh Dương Vương.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *