Cầu Hồ

1. Thông tin

– Tên đầy đủ: Cầu Hồ

– Ngày khởi công: 1998

Ngày khánh thành: 2000

– Địa điểm: Cầu Hồ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

– Bài ca đại diện

2. Vị trí địa lý

– Nằm ở phía nam tỉnh Bắc Ninh.

– Diện tích: Rộng 11m. Dài hơn 600m

4. Lịch sử

Cầu đường bộ bắc qua sông Đuống nằm trên quốc lộ 38 nối thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành với xã Tân Chi, huyện Tiên Du, thuộc tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Cầu khánh thành năm 2000, nằm trên quốc lộ 38 bắc qua sông Đuống, nối khu vực phía bắc và phía nam tỉnh Bắc Ninh. Với chiều dài hơn 600 m rộng 11 m, cầu Hồ đã thay thế bến phà Hồ sau 36 năm phà này tồn tại.

5. Văn hóa

a) Tư tưởng

b) Văn học và sử học

c) Tôn giáo và tín ngưỡng

d) Nghệ thuật

6. Mệnh danh và tôn vinh

7. Tham khảo

– Internet

vi.wikipedia.org

– Ấn bản

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *