Bến xe Miền Tây

1. Thông tin

– Tên đầy đủ: Bến xe Miền Tây, phường An Lạc, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

– Ngày thành lập: Tháng 7/1975

– Địa điểm: 395 – đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Tân Bình.

– Website: bxmt.com.vn

Điện thoại: (84) 38776594 – (84) 37521517

Thư điện tử

– Bài ca đại diện

2. Vị trí địa lý

– Nằm ở , khu vực

– Diện tích: 39.000m2.

3. Ban quản lý

– Người khởi xướng

– Ban quản lý từng thời kỳ

4. Lịch sử

Xa cảng Miền Tây tồn tại từ trước.

Ngày 30/04/1975, chính quyền Cách Mạng tiếp quản Xa Cảng Miền Tây. Tháng 07 Cục Vận Tải Đường Bộ thành lập Ban quản trị và đổi tên thành Bến xe Miền Tây với diện tích mở rộng là 39.000m2.

Năm 1976 Cục Vận Tải Đường Bộ giao lại cho sở giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh quản lý, căn cứ theo quyết định số 262/QĐ–TCCB ngày 1976 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập công ty Xe Khách Miền Tây mà Bến xe Miền Tây là đơn vị trực thuộc.

Năm 1992 được chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 159/QĐ – UB ngày 03/12/1992 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán kinh tế độc lập, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là khai thác và kinh doanh bến xe, đại lý và các dịch vụ khác. Bến Xe Miền Tây được chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích theo quyết định số 3545/QĐ–UB KT–CN ngày 11/07/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 7/2004 Thực hiện quyết định số 2368/QĐ–UB ngày 21/05/2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bến Xe Chợ Lớn sáp nhập vào Bến xe Miền Tây.

Ngày 15/07/2005, Bến xe Miền Tây được chuyển từ Sở Giao thông công Chính thành phố Hồ Chí Minh sang tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn quản lý trên cơ sở hoạt động thí điểm theo mô hình công ty mẹ – công ty con theo quyết định số 172/2004/QĐ–UB của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Được Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh chọn để xây dựng đề án chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quyết định số 1552/QĐ-UB ngày 08/04/2005 và ngày 31/08/2005 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định số 4552/QĐ-UB và quyết định số 5403/QĐ-UBND ngày 21/10/2005 phê duyệt phương án và chuyển thành Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây.

Ngày 03/05/2006 Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây chính thức đi vào hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 4103004698 do Sở kế hoạch đầu tư cấp phép.

Tháng 11/2014, UBND Thành phố Hồ Chí Minh phải ra một văn bản chấp thuận việc thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho 20 ha tại khu E – Khu đô thị mới Nam Thành phố (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) để đầu tư xây dựng bến xe Miền Tây mới.

5. Kinh tế

6. Truyền thông

– Hotline: (84) 38776594 – (84) 37521517

Fax: (84) 38752853

Website: bxmt.com.vn

Thư điện tử

Đài truyền hình

Đài phát thanh

Fanpages

Kết nghĩa với (nếu có)

7. Văn hóa

a) Tư tưởng

b) Văn học và sử học

c) Tôn giáo và tín ngưỡng

d) Nghệ thuật

8. Mệnh danh và tôn vinh

– Bến xe lớn nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh

9. Tham khảo

– Internet

bxmt.com.vn

vi.wikipedia.org

– Ấn bản

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *