NGƯỜI “TRUYỀN LỬA” THIỆN NGUYỆN CHIA SẺ 5 BƯỚC HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

“Thực hiện hiến máu không có gì khó khăn cả,...