Category: Nước Xích Quỷ

Âu Cơ

1. Thông tin – Tên gọi là Âu Cơ (嫗姬). Hoặc cách gọi khác là Ẩu Cơ. Tên gọi giống…