Category: Nước Văn Lang

Ngọc Hoa

1. Thông tin – Tên gọi Ngọc Hoa Còn được gọi là Mỵ nương (媚娘 hoặc 媚嬝) – Sinh tại…