Category: China

Trung Quốc

Đế Thừa

1. Thông tin – Tên gọi là Đế Thừa (帝承), còn gọi là Sở Minh Công, Đế Quý Công. –…

Đế Lâm Khôi

1. Thông tin – Tên gọi Đế Lâm Khôi (chữ Hán 帝临魁) hay còn gọi là Đế Đồi. – Có thông…

Thiếu Điển

1. Thông tin – Tên gọi Thiếu Điển (少典) 2. Gia đình và hôn nhân a) Thân thế – Đang…