Category: China

Trung Quốc

Tiền Đường

1. Thông tin – Tên gọi Tiền Đường – Ở tại Long Cung – Nhân vật hư cấu trong Liễu…

Kinh Xuyên

1. Thông tin – Tên gọi Kinh Xuyên – Giới tính: Nam – Nhắc đến trong Liễu Nghị truyện của…

Hồ Động Đình

1. Thông tin – Tên gọi hồ Động Đình (洞庭湖, Dòngtíng hú). 2. Vị trí – Tọa độ: 29o18’38″B 112o57’5″Đ –…

Long vương

1. Thông tin – Tên gọi Long vương (龍王) hay Tứ hải Long Vương (四海龍王) – Ở tại Long Cung – Các vị thần trong…