Ngô Sỹ Vinh (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Sỹ Vinh

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Bách Tính, huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Định, Đại Việt (nay là tỉnh Nam Định, Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Viết Bútmẹ Tạ Thị Vĩnh

– Bố Ngô Viết Diễn

Bố nuôiNgô Viết Ngạnmẹ nuôiĐặng Thị Thiệu

b) Hôn nhân và con cái

– Có 5 người con trai: Ngô Sỹ Sâm, Ngô Sỹ Quyên, Ngô Sỹ Quý, Ngô Sỹ Kiên và Ngô Sỹ Bàn

c) Hậu duệ

– Cháu nội: 8 người cháu

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 6 anh chị em (Ngô Sỹ Vinh, Ngô Huyền Minh, Ngô Sỹ Hưng, Ngô Huyền Trai, Ngô Viết Vũ và Kính Tín công chúa)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.