Vũ Thị (? – ? Từ Định)

1. Thông tin

– Tên gọi: Vũ Thị

Thụy hiệu: Từ Định

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 6/9 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Phúc Nghi

– Có 2 người con trai: Ngô Phúc Ân và Ngô Phúc Khánh

b) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Thế Hy, Ngô Thế Cao, Ngô Trực Thành, Ngô Chính Trai và Ngô Nhu Sinh

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em (Vũ Thị)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

hongonamduongnamdinh.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Tài liệu của Ngô Sỹ Học (chữ Hán)

You may also like...

1 Response

  1. December 7, 2021

    […] Vũ Thị (? – ?): Thụy hiệu là Từ Định, phu nhân của Ngô Phúc Nghi, thời Lê. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.