Ngô Phúc Nghi (? – ?)

1. Thông tin

– Tên húy: Ngô Phúc Nghi

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 24/2 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Phúc Thắng

– Bố Ngô Phúc DươngmẹHoàng Thị Trinh Quý hoặc Nguyễn Thị

b) Hôn nhân và con cái

Quan hệ gia đình với vợ là Vũ Thị

– Có 2 người con trai: Ngô Phúc Ân và Ngô Phúc Khánh

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Thế Hy, Ngô Thế Cao, Ngô Trực Thành, Ngô Chính Trai và Ngô Nhu Sinh

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 4 anh em (Ngô Bách Phúc, Ngô Phúc Vạn, Ngô Phúc Kiêm và Ngô Phúc Nghi)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

hongonamduongnamdinh.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Tài liệu của Ngô Sỹ Học (chữ Hán)

You may also like...

1 Response

  1. December 7, 2021

    […] Thị (? – ?): Thụy hiệu là Từ Định, phu nhân của Ngô Phúc Nghi, thời […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.