ngo-minh-luoc

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Minh Lược

Tước hiệu: Câu kê Phúc Lộc hầu

Thụy hiệu: Huệ Thông

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Xỷ

BốNgô Hối và mẹ là Bùi Từ Ái

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Trần Từ Tâm

– Có 2 người con trai: Ngô Nhân Cung và Ngô Cơ Đức

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Sách Đắc, Ngô Gia Lạc và Ngô Gia Tịnh

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con một trong gia đình

Triều Trần

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Ngô gia Phả ký – Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả Đồng Phang, Thanh Hóa – Ngô Trần Thực

Ngô gia Thế biên, họ Phan Ngô Tống Văn, Thái Bình – Phan Hữu Lập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *