bui-tu-ai

1. Thông tin

– Tên gọi: Bùi Từ Ái

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Hối

– Có 1 người con trai: Ngô Minh Lược

b) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Nhân Cung và Ngô Cơ Đức

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? người con (Bùi Từ Ái)

Triều Trần

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *