1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Phúc Thanh

Tước hiệu: Thái bảo Vĩnh Lộc hầu

Thụy hiệu: Nghệ An xứ Đô Tổng binh sứ ty Đô tổng binh sứ, tặng phong Thái Bảo, Ngô Tướng công, thụy Trung Túc phủ quân

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Phúc Hải

– Bố Ngô Phúc Hà

b) Hôn nhân và con cái

– Có 1 người con trai: Ngô Phúc Trừng

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Phúc Tịnh, Ngô Phúc Hoành, Ngô Phúc Mai, Câu Kê hầu, Ngô Phúc Ngôn, Ngô Thuận Tâm và Ngô Thị Ngọc Nguyên

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con một trong gia đình

Triều Lê

Giữ chức Đô tổng binh sứ ty

Có mười năm Trấn thủ trấn Nghệ An

4. Giải thưởng và vinh danh

Được mệnh danh là Nam diện trường thành

5. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

vi.facebook.com/Họ Ngô tại huyện Anh Sơn – Nghệ An

elearning.tdmu.edu.vn

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *