1. Thông tin

– Tên gọi: Phan Thị Ngọc Thương

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

Ông ngoại là Trịnh Tùng

– Bố là Phan Công Tích và mẹ là Trịnh Thị Ngọc Dung

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Nhân Dũng

– Có 4 con trai: Ngô Phúc Thưởng, Ngô Phúc Đạt, Ngô Phúc Thương và Ngô Phúc Viết

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Phúc Thắng, Ngô Phúc Tính, Ngô Phúc Thám, Ngô Phúc Đăng, Ngô Phúc Trấn, Ngô Phúc Lộc và Ngô Phúc Đào

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em (Phan Thị Ngọc Thương)

Thế kỷ X

4. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

traonha.wordpress.com

trinhtoc.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *