1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Thuần Trung

Tước hiệu: Tuyên lực Công thần Đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quân, Tổng đốc thủy bộ chư dinh, Vạn Quận công

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Nạpbà nộiVũ Thị Diệu Ân

– Bố là Ngô Nhân Duyên

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Quế Hoa nương nương

– Có 2 con trai: Ngô Chân Tâm và Ngô Chân Đạo

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Liêm Hậu, Ngô Hưng Nhưng và Ngô Hưng Tổ

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 3 trong gia đình 3 anh chị em (Ngô Nhân Tông, Ngô Nhân Dũng và Ngô Thuần Trung)

Thế kỷ X

Hi sinh trong 1 trận chiến

4. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *