1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Phúc Hải

Tước hiệu: Đô Tổng binh;

Thụy hiệu: Thái Nguyên trấn Đô Tổng binh sứ ty,Đô tổng binh Đồng tri Ngô Tướng công thuỵ Chính Đạo phủ quân

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại núi Mã Yên Sơn, xã Phúc Lễ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Khếbà nộiVũ Thị Ngọc Hoàn

– Bố Ngô LợimẹBùi Thị Chuyên

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với 2 vợ (bà cả người Trảo Nha và bà thứ người Hoa Viên, xã Phú Điền)

– Có 1 người con trai: Ngô Phúc Hà

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Phúc Thanh và Ngô Phúc Điền

3. Con người và tính cách

Theo Fanpage Gia tộc họ Ngô Việt Nam: “Mới 13 tuổi đã có sức khỏe hơn người

4. Cuộc đời và sự nghiệp

Triều Lê

Khi 13 tuổi. Có lần ông cụ vắng nhà, đêm đến trộm khoét vách vào nhà, ông lập mưu bắt được ba tên, hai tên chạy thoát. Sáng ngày dẫn ra điếm làng, dân làng đều phục tài,nhân đó bầu làm Đoàn trưởng, đêm đêm dẫn dân đinh đi tuần bắt được nhiều trộm cướp. Bọn gian kết oán, tụ tập nhau mưu hại ông. Ông xin phép cha mẹ tạm lánh ra Trấn lỵ, chờ thời gian yên ổn sẽ trở về thần hôn phụng dưỡng.

Năm 16 tuổi Tổng binh trấn Nghệ thấy có tài, có sức khoẻ, học giỏi, lấy vào giúp việc trong Trấn nha. Thời bấy giờ trộm cướp tứ tung, ông đi theo đánh dẹp lập được nhiều công.

Có lần có toán cướp mạnh, đánh chiếm Trấn dinh, Tổng binh xuất trận bị giết, Tổng binh Đồng tri một mình một ngựa chạy dài. Ngô Phúc Hải đang đi dẹp trộm cướp vùng Thanh Giang, Nam Đường được tin vội vàng quay về trong tay chỉ có vài mươi tuỳ tùng. Ông tổ chức tuần đinh các thôn lân cận, trước hết phục trên các ngả đường đánh bắt được nhiều tốp nhỏ, quân giặc cướp bị yếu dần, sau đó đánh vào trấn lỵ thu phục lại Trấn dinh. Trấn nha đem việc tâu lên, triều đinh phong chức Tổng binh, nhưng chỉ giữ việc Đô ty sự.

Năm sau ông được thăng Tổng binh Đồng tri đi lãnh chức Trấn thủ trấn Thái Nguyên.

Ông mất sớm, nhà ở Phú Điền, con trai còn nhỏ, người làng định đưa táng trên núi Mã Yên Sơn (Rú Rum), linh cữu vừa đến gần chân núi, trời nổi cơn giông mưa gió dữ dội, giây thừng bị đứt, người làng phải mai táng luôn tại đó.

5. Tham khảo

– Internet

vi.facebook.com/Gia tộc họ Ngô Việt Nam

vietnamgiapha.com

traonha.wordpress.com

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *