1. Thông tin

– Tên gọi: Lê Thị

Tước hiệu: Từ Dung phu nhân

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam

Mất ngày 28/10 Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Thái

– Có 5 người con:

Con trai: Ngô Hòa

b) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Phúc Hiền

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em (Lê Thị)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *