1. Thông tin

– Tên gọi: Lê Thị

Tước hiệu: Từ Duyên phu nhân

– Sinh năm tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 25/09 tại xã Nghĩa Trai, huyện Nông Cống, Đại Việt (nay là huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Bạt

– Có 3 người con trai: Ngô Gián, Ngô Hiên và Ngô Khiêm

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Đăng Thọ, Ngô Đăng Tiên, Ngô Đăng Khiêm, Ngô Thụ, Ngô Trụ, Ngô Ngọ và Ngô Đà

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em (Lê Thị)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *