1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Chính

Tước hiệu: Hùng Quận công

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Từbà nộiĐinh Thị Ngọc Kế

– Bố Ngô Lan và mẹ là Đào Thị Ngọc Trật

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 2 anh em (Ngô Chính và Ngô Tông)

Thế kỷ X

Triều Lê

6. Tham khảo

– Internet

datviet.trithuccuocsong.vn

vietnamgiapha.com

– Ấn phẩm

Ngô gia Phả ký – Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả Đồng Phang, Thanh Hóa – Ngô Trần Thực

Ngô gia Thế biên, họ Phan Ngô Tống Văn, Thái Bình – Phan Hữu Lập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *