1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Sử Toàn hay Ngô Nguyên

– Sinh năm 1422 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Từbà nộiĐinh Thị Ngọc Kế

– Bố Ngô KhếmẹVũ Thị Ngọc Hoàn

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Chu Thị Bột

Có 2 người con trai: Ngô Như Ngọc và Ngô Như Định

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Nhân Lan, Ngô Nhân Hải, Ngô Nhân Tùng, Ngô Quang Tổ và Ngô Quang Tâm

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình 14 anh em (Ngô Bá Di, Ngô Sử Hậu, Ngô Thế Bang, Ngô Công Tín, Ngô Ngữ, Ngô Sử Toàn, Ngô Chi Lan, Ngô Khắc Cung, Ngô Văn Bính, Ngô Lợi, Ngô Thế Thái, Ngô Ngọc Phác, ? và ?)

Thế kỷ XV, Triều Lê

Đang cập nhật

4. Giải thưởng và tôn vinh

Được coi là thủy tổ của dòng họ Ngô Vọng Nguyệt

5. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *