1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Thế Thái hay Ngô Độ, Ngô Hữu Phái

Tước hiệu: Quận công;

Thụy hiệu: Trung Mẫn

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Từbà nộiĐinh Thị Ngọc Kế

– Bố Ngô KhếmẹVũ Thị Ngọc Hoàn

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ

– Có 2 người con trai

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình 14 anh em (Ngô Bá Di, Ngô Sử Hậu, Ngô Thế Bang, Ngô Công Tín, Ngô Ngữ, Ngô Sử Toàn, Ngô Chi Lan, Ngô Khắc Cung, Ngô Văn Bính, Ngô Lợi, Ngô Thế Thái, Ngô Ngọc Phác, ? và ?)

Triều Lê

Năm 1558 theo Nguyễn Hoàng vào phương nam, đóng quân ở Ái Tử (Quảng Trị)

Về già, đến định cư ở làng An Mô, xã Triệu Long, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

4. Giải thưởng và tôn vinh

Dân lập đền thờ ở làng An Mô

5. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *