1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Thị Ngọc Điệp

Tước hiệu: Quận Quân á tước (Á Quận quân)

– Chưa rõ năm sinh tại làng Động Bàng, huyện Yên Định, phủ Thanh Hóa, Đại Việt (nay là xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam)

Mất ngày 13/2 (AL) tại Trại Đầu, Ân Phú, Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Kinhbà nộiLê Thị Mười

– Bố Ngô Từ

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình cùng chồng là Cù Ngọc Xán

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 14 trong gia đình 19 anh em (Ngô Việt, Ngô Lộc, Ngô Khế, Ngô Hồng, Ngô Lương, Ngô Thị Ngọc Xuân, Ngô Chiêu, Ngô Nhạn, Ngô Nạp, Ngô Thị Ngọc Liêu, Ngô Thị Ngọc Hạ, Ngô Thị Ngọc Dần, Ngô Thị Ngọc Sửu, Ngô Thị Ngọc Điệp, Ngô Thị Ngọc Phúc, Ngô Thị Ngọc Đức, Ngô Thị Ngọc Dao, Ngô Lan, Ngô Thị Ngọc Vỹ)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Giải thưởng và vinh danh

Đền thờ ở Đền Vại, xứ Kẻ Boòng (xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam)

5. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Ngô gia Phả ký – Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả Đồng Phang, Thanh Hóa – Ngô Trần Thực

Ngô gia Thế biên, họ Phan Ngô Tống Văn, Thái Bình – Phan Hữu Lập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *