1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Lan

Tước hiệu: Thái Bảo Hán Quốc công

Thụy hiệu: Phúc Khê thượng sĩ

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 5/1 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Kinhbà nộiLê Thị Mười

– Bố Ngô Từ

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Đào Thị Ngọc Trật

– Có 2 người con: Ngô Chính và Ngô Tông

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Lộc Hải

Có tài liệu không ghi tên Ngô Lộc Hải

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 18 trong gia đình 19 anh em (Ngô Việt, Ngô Lộc, Ngô Khế, Ngô Hồng, Ngô Lương, Ngô Thị Ngọc Xuân, Ngô Chiêu, Ngô Nhạn, Ngô Nạp, Ngô Thị Ngọc Liêu, Ngô Thị Ngọc Hạ, Ngô Thị Ngọc Dần, Ngô Thị Ngọc Sửu, Ngô Thị Ngọc Điệp, Ngô Thị Ngọc Phúc, Ngô Thị Ngọc Đức, Ngô Thị Ngọc Dao, Ngô Lan, Ngô Thị Ngọc Vỹ)

Thế kỷ X

Triều Lê

Phò vua Lê Thánh Tông đi đánh giặc, định yên bờ cõi, bắt được vua Chiêm Thành là Chế Củ. Được phong Bình nhung Thượng tướng quân, Điện tiền Đô kiểm điểm, vinh phong Thái bảo Hán Quốc công, tham dự triều chính. Ban ruộng tự điền 150 mẫu

Năm 1477 (Đinh Dậu, Hồng Đức, Lê Thánh Tông) soạn Ngô gia Phả kỳ

Khi mất được ban thụy Phúc Khê thượng sĩ

4. Tác phẩm và công trình tiêu biểu

Ngô gia Phả ký – Bản phả đầu tiên của họ Ngô Việt Nam

5. Giải thưởng và vinh danh

Mộ táng tại xứ Phủ Bối, làng Thung Thượng (nay là làng Nhất, Đồng Phang, xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).

Năm 1996 Ban liên lạc họ Ngô tỉnh Thanh Hóa đã xây lại mộ.

Ngày 12/1/2009 khai quật mộ và đặt lại vị trí hướng cũ. Tháng 11 khởi công xây dựng mộ trong vòng 1 tháng.

6. Tham khảo

– Internet

datviet.trithuccuocsong.vn

vietnamgiapha.com

– Ấn phẩm

Ngô gia Phả ký – Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả Đồng Phang, Thanh Hóa – Ngô Trần Thực

Ngô gia Thế biên, họ Phan Ngô Tống Văn, Thái Bình – Phan Hữu Lập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *