1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Phúc Diễn

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Trần trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Bồ Đốcbà nộiTừ Khánh Vị nhân

– Bố Ngô Phúc QuảngmẹTừ Huệ cung nhân

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Từ Nhân phu nhân

– Con trai: Ngô Chân Tính

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em ()

Nhà Trần

Đang cập nhật…

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *