1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Trừng (吳懲) hay Ngô Quỳnh

Thụy hiệu: Nghị Quốc công

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Trần trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Rôbà nộiTrần Thị Ngọc Hựu

– Bố Ngô Tây

b) Hậu duệ

Theo Tộc phả họ Ngô: Con cháu rời bỏ quê hương Thanh Hóa ra Hạ Đoạn, tỉnh Hải Dương (nay thuộc An Hải, Tp. Hải Phòng) sinh sống, phả Đồng Phang không biết để chép nên coi là thất truyền.

Họ Ngô Lạc Nghiệp, xã Thọ Nghiệp và Nam Điền, xã Xuân Vinh cùng huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định vốn gốc từ Hạ Đoạn, nên xưa nay coi dòng này là hậu duệ của Ngô Bệ thuộc Ngành thứ.

Năm 2000 khi phá dỡ nhà trưởng tộc để xây lại, thì tìm được bản phả biên soạn lần đầu năm 1699 (sao chép lại và tục biên qua các năm 1796, 1890, 1925, 1956). Theo bản phả này, thì Ngô Nôm (tức Nam) là con cháu Ngô Tây có tục truyền “Ông Bờ Đó – Bà Xó Chùa”.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 4 anh em (Ngô Thành, Ngô Trừng, Ngô Kinh, Ngô Lan Toàn)

Nhà Trần

Tham đốc

4. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *