1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Thị An

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lý trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Hữu Liêu

– Con trai: Ngô Ma Lư

b) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Rô

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ trong gia đình ? anh em ()

Đang cập nhật…

4. Vinh danh và giải thưởng

Được tặng phong là Nhụ nhân

5. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *