1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Đẩu Lăng

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lý trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Tử Vinh

– BốNgô Đắc Dũng

b) Con cái

– Con trai: Ngô Hữu Liêu

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Ma Lư

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ trong gia đình ? anh em ()

Gia đình khó khăn nên chuyển đến Đồng Phang (nay là xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa)

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *