1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Đình Thực

Tên chữ Hán: 吳廷實

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Ái Châu (nay là tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch:

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời Bắc thuộc trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Nhật Dụ

– BốNgô Đình Hạo

b) Con cái

– Có 1 người con trai: Ngô Đình Mân

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Quyền, Ngô Tịnh

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình

Thời Bắc thuộc

Làm hào trưởng

4. Tham khảo

– Internet

vusta.vn

ngolenhtoc.com

ngotoc.vn

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *