1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Đình Mân

Tên chữ Hán: 吳廷旻

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Ái Châu (nay là tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam)

Có thông tin là làng Mía (tức Thịnh Mỹ, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam), nhưng chưa đủ cứ liệu.

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch:

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời Bắc thuộc trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Đình Hạo

– BốNgô Đình Thực

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Phùng Thị Tịnh Phong

– Có 2 người con trai: Ngô Quyền, Ngô Tịnh

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Xương Ngập, Ngô Xương Văn, Ngô Cần Hưng, Ngô Nam Hưng, 3 cháu trai và 1 cháu gái nữa.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình

Thời Bắc thuộc

Theo học Nho học trở thành Đại nho gia, du học vào cửa Sót, rồi đến làm Thứ sử ở quận Đường Lâm (nay là huyện Phúc Thọ, Tp. Hà Nội). Sau được Tiết độ sứ Khúc Thừa Hạo trao cho chức mục Phong Châu.

Lấy bà Phùng Thị Tịnh Phong làm vợ.

Thần phả có câu Ông xứ Đông lấy bà xứ Đoài sinh con cái thế anh hùng

4. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

vi.facebook.com Page Gia tộc họ Ngô Việt Nam

vusta.vn

ngolenhtoc.com

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *