1. Thông tin

– Tên sách: Hiệu ứng chim mồi

– Tác giả: Hạo Nhiên, Quốc Khánh

– Thời gian sáng tác:

– Slogan: Tâm lý học thực chiến ứng dụng trong kinh daonh

– Nhà xuất bản: Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

– Liên kết xuất bản: Công ty TNHH Ecoblader

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

– Số trang: 128 trang (bìa mềm)

– Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

– Trọng lượng:

– Năm xuất bản: 2017

– Nội dung sơ lược: Tâm lý khách hàng đối với một số chiến lược trong kinh doanh, những cách thức khiến cho khách hàng tự bỏ tiền mua món đồ với tâm lý số đông.

2. Vị trí

– Nằm trong series: Hiệu ứng chim mồi

3. Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU …………………………………………………………………………………….2

MỤC LỤC …………………………………………………………………………………………..5

  1. HIỆU ỨNG CHIM MỒI………………………………………..…………………………9

……………………………………………………………….………….…..Bán ế có kế hoạch

Hiệu ứng chim mồi………………………………..………………………………………………10

Báo in hay báo mạng?……………………………………………………………………………………..10

Ứng dụng trong kinh doanh…………………………………………………………………..12

2. HIỆU ỨNG MỎ NEO………………………………………………………………..…..14

………………………………..……Vì sao dân số Việt Nam có thẻ làm tăng giá sách?

Hiệu ứng mỏ neo……………………………………………..……….…………………………..14

Gandhi bao nhiêu tuổi?…………………………………………………………………………………..15

1x2x3x4x5x6x7x8………………………………………………………………………………….16

Ứng dụng trong kinh doanh…………………………………………………………………..17

3. HIỆU ỨNG HÀO QUANG………………………………………………………………23

……………………………………………………………………..……..……Chiến lược soái hạm

Hiệu ứng hào quang………………………………………………………..……….……………24

Ai tốt tính hơn ai?…………………………………………………………………………………………….24

Ứng dụng trong kinh doanh…………………………………………………………………..25

4. ỨNG DỤNG CHÂN LÝ ẢO TƯỞNG………………….………………….………….29

…………………………………………………….Tại sao sự lặp lại có thể biến sai thành đúng?

Hiệu ứng chân lý ảo tưởng……….……………………………………………………………30

Ai đúng, ai sai? Ai sai, ai đúng?………………………………………………………………………30

Ứng dụng trong kinh doanh……….…………………..……………………………………..31

5. TƯ DUY PHI LOGIC……………..………………………………………………………34

……………………………………………..……..….Tại sao không nên… dùng từ “không”?

Coca-Cola không phải là “coke”………………………….………..………………………….35

Vi xử lý quá tải!……………………………………………………………………………………………..36

Ứng dụng trong kinh doanh………………….……..………………………………………..38

6. SUY NGHIỆP ĐÁNH GIÁ NỖ LỰC…………………………………………………..40

……………………………………………Tại sao nên “làm khó” khách hàng một chút?

Suy nghiệm đánh giá nỗ lực………………………….……………………………………….41

Nghệ thuật là vô giá………………………………….……………….………………………….41

Ứng dụng trong kinh doanh………………………….……………………………………….42

7. HIỆU ỨNG MẶC ĐỊNH……………………………,,,………………………………….45

………………………………………………………………………..…………….”Ly lớn nha anh?”

Hiệu ứng mặc định………………….……………………………………………………………45

Hiến tạng ở châu Âu…………………….……………………………………………………….46

Ứng dụng trong kinh doanh………………….……………………..………………………..47

8. QUY LUẬT HIỆU ỨNG……………………………..…………………………………..50

……………………………………………………………..…..…………..và con bồ câu tự huyễn

Con bồ câu tự huyễn (phần 1)……………………………………….……………………….51

Ứng dụng trong kinh doanh………………………………………………….………………51

Con bồ câu tự huyễn (phần 2)……………………………………………………..…………53

Bài học cẩn trọng trong kinh doanh……………………………………………….………54

9. QUY LUẬT 100……………………………….……………………………………..…….56

……………………………………………………………….Giảm giá? Phần trăm hay con số?

10. SUY NGHIỆM KEATS…………………….……………….…………………………..59

………………………………………………………..……..Tại sao chân lý phải đi với vần?

Suy nghiệm Keats……………………………………….………………………………………….60

Sự vi diệu của vần điệu………………………..…………..……………………………………60

Ứng dụng trong kinh doanh…………………….…………..………………………………..61

11. TÂM LÝ HỌC TIẾN HÓA…………………..….……………………………………..62

…………………………………………………Sức hút khó cưỡng của thức ăn và tình dục

Tâm lý học tiến hóa……………………………..………………………………………………..62

Giảm eo luôn khó…………………………………………………………………….……………64

S.E.X……………………………………………….…………………………………………………….65

Ứng dụng trong kinh doanh………………………………………………………………….66

12. THUYẾT SO SÁNH XÃ HỘI………………………………………………………….69

…………………………………………………..…Tại sao nên giấu ô điền mã khuyến mãi?

Thuyết so sánh xã hội……………………………………………………………………………70

Giảm giá tên miền, mất khách máy chủ………………………………………………….71

Ứng dụng trong kinh doanh………………………………….……………………………….71

13. HIỆU ỨNG TRUNG HÒA………………………………..………………………….74

……………………………………………….………………..Vì sao 3 sản phẩm lại tốt hơn 2?

Hiệu ứng trung hòa……………………………..………………………………………………..75

Thuê căn hộ nào đây?………………………………………………………………………………………75

Ứng dụng trong kinh doanh………………………………………………..…………………77

14. HIỆU ỨNG SAI LẦM………………….……………………………………………….79

…………………………………………….……..…….…..Sức mạnh của sự không hoàn hảo

Hiệu ứng sai lầm……………………………………..……………………………………………80

Sai lầm của ứng viên sáng giá……………………….……..………………………………..80

Ứng dụng trong kinh doanh…………………………….………..…………………………..81

15. HIỆU ỨNG SAI LẦM (tiếp theo)……………………………………………..……84

………………………………………………………..……..Không có bữa ăn nào là miễn phí

Thanh sô cô la vừa rẻ vừa ngon……………………………….…………….………………84

Sự trỗi dậy của các hãng hàng không giá rẻ………………………..…………….…….85

Ứng dụng trong kinh doanh……………………………………..…………..……………….87

Lại nói về thanh sô cô la…………………………………………………..……………………88

16. NHU CẦU CỦA XÃ HỘI……………………………………………………………….90

…………………………………………………………..…..…………..Xin chào anh em iSocial!

17. HIỆU ỨNG SỞ HỮU……………………………………………………………………96

……………………………………………………………………..……………….…Của bạn, của tôi

Hiệu ứng sở hữu………………………………………………..…………………….……………97

Sô cô la hay cốc cà phê?…………………………………………………………………………………..97

Ứng dụng trong kinh doanh…………………………………………………..………………99

PHỤ LỤC 1……………………………………………………………………………..…….102

………………………………………………………………………….Tìm hiểu sâu hiệu ứng chim mồi

Hiệu ứng chim mồi ở dạng biểu đồ…………………..………………….………………102

Hiệu ứng chim mồi hay Hiệu ứng trung hòa?……………………………………………..104

Nhầm lẫn về hiệu ứng chim mồi………………………..…………………..……………106

PHỤ LỤC 2………………………………………………………………….………………..109

……………………………………………………………………….………………….Dòng tư tưởng

TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………..……………..114

TÀI LIỆU ĐỌC THÊM…………………………………………………………………….117

CHỈ MỤC TỪ………………………………………………………………………………..119

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *