Chuyện người gảy đàn ở Thăng Long – Điền Phong

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Chuyện người gảy đàn ở Thăng Long

Tên gọi khác: Long Thành cầm giả ca

– Tác giả: Điền Phong

– Thời gian sáng tác:

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Thành Thăng Long có người con gái
Họ tên chi nào mấy ai hay,
Tài tình đàn Nguyệt riêng tay
Lừng danh, thiên hạ gọi ngay Chị Cầm
Trong cung, học mấy năm về trước,
“Cung phụng” kia là khúc Lê triều.
Bấy giờ Lê nghiệp tàn xiêu
Nhân gian, riêng chị ít nhiều còn ca.
Lần gặp mặt, khi ta tuổi trẻ
Bên Giám hồ, trộm ghé mắt trông.
Tiệc đêm, chị mặc áo hồng,
Xuân xanh hai mốt, tựa bông hoa đào.
Áo ánh mặt, rượu vào chếnh choáng,
Vẻ như ngây vẫn dáng cao sang.
Lần tay, đàn dạo mơ màng
Khoan khoan gió thổi nhẹ nhàng rừng thông.
Tựa hạc hót, điệu trong thủ thỉ,
Như sét vang, mạnh xé lìa tan,
Buồn như giường bệnh thở than,
Nghe tuy chẳng mỏi, khó an trong lòng.
Đều một điệu trong cung quen gẩy,
Tướng Tây Sơn, tiệc ấy như điên.
Suốt đêm còn chửa phỉ nguyền,
Tranh nhau ném vất bạc tiền thưởng khen.
Như cỏ rác chất trên mặt đất
Vẻ hào hoa, hơn đứt vương hầu,
Ngũ Lăng công tử thấm đâu?
Cung xuân băm sáu ra đầu ngón tay.
Chốn Trường An, tài này vô giá,
Hai chục năm ta há đã quên?
Tây Sơn thua trân li tan
Ta thì khăn gói vào Nam yên mình.
Cách gang tấc, kinh thành chẳng thấy,
Còn thấy sao đêm ấy yên ca?
Sứ quân lòng tốt vì ta
Mua vui, người lại bày ra tiệc tùng
Bọn đào hát đều trong tuổi trẻ,
Có một người ngồi rẽ chiếu xa,
Trên đầu, tóc đã điểm hoa
Hình gày, mặt võ, vẻ già rúm ro.
Chẳng son phấn, mặc cho tiều tuỵ
Ai hay rằng chính chị Cầm xưa,
Lệ theo khúc cũ thầm sa,
Ngồi nghe ta cũng thiết tha ngậm buồn
Bỗng sực nhớ ra nguồn chuyện cũ,
Bên Giám hồ ấy chỗ gặp nhau,
Than ôi, nghĩ đến mà đau,
Vật người thay đổi, ruộng dâu biến rồi
Tây Sơn nghiệp bại đồi hết sạch,
Nghề xướng ca, di tích một người.
Trăm năm chớp mắt đầy vơi,
Thương tâm nhớ chuyện lệ rơi chan hoà.
Đường Nam Bắc, vào ra, đầu bạc
Xót cho người nhan sắc tàn suy.
Mắt nhìn, dạ chẳng hồ nghi
Gặp nhau, giáp mặt, nhớ gì nữa đâu.

4. Bản gốc

– Chữ Hán

Long thành cầm giả ca (龍城琴者歌)

5. Tham khảo

– Internet

thivien.net

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.