1. Thông tin

– Tên gọi: Đặng Thị Vệ

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Nam (nay là Việt Nam)

Mất năm 1779 tại Thăng Long, Đại Nam (nay là Tp. Hà Nội, Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Nam

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Nguyễn Khản

– Có 11 người con: (6 con trai và 5 con gái)

Con trai: Nguyễn Thảng

Con gái: Nguyễn Thị Bành

c) Hậu duệ

– Cháu nội:

– Cháu ngoại: Bùi Huy Tuấn, Bùi Huy Kiệt

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Bà mất năm 1779 tại Thăng Long

4. Tham khảo

– Internet

vanhoanghean.com.vn

– Ấn phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *