1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Thị Xuyên

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại xã Hoàng Mai, Yên Dũng, Kinh Bắc, Đại Nam (nay là tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam).

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Nam

Dân tộc: Kinh

Là người dân thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Quan hệ gia đình với chồng là Nguyễn Thiều

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

m.suckhoecongdong.vn

– Ấn phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *