1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Tín

Thụy hiệu: Nhuệ Quận công

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất năm 1593 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời Lê – Mạc trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNguyễn Đạm

– Ông ngoại là Lê Bá Ly

– Bố Nguyễn QuyệnmẹLê Thị

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con trai cả trong gia đình có 12 anh chị em (Nguyễn Thị Như Nguyệt, Nguyễn Tín, Nguyễn Thị Niên, Nguyễn Trù, Nguyễn Bảo Trung, Nguyễn Nghĩa Trạch)

Năm 1593 ông cùng cha là Nguyễn Quyện và anh em là Nguyễn Trù, Đô Mỹ, Văn Bảng, Nam Dương, An Nghĩa, Nhân Trí  bị bắt giam trong ngục nhà Lê Trịnh, thấy vua Mạc bị bắt, bèn chịu khuất quy thuận. Tuy nhiên sau đó vẫn muốn phò nhà Mạc nên mưu phản, việc bị phát giác. Ngày 20/7 (4/11 nhuận) Trịnh Tùng xét hỏi. Không dụ hàng được, Trịnh Tùng đã sát hại cha con ông cùng Đô Mỹ, Văn Bảng, Nhân Trí. Các em ông là Thọ Nham cùng Nam Dương, An Nghĩa trốn thoát đi theo Mạc Kính Cung cát cứ trên Cao Bằng. Trịnh Tùng ra lệnh “tru di diệt tộc” (giết cả họ). Đồ thờ bị đốt phá. Bia mộ bị cạo xóa. Làng Cảo Dương có họ Nguyễn Đình bị yểm long mạch

4. Tham khảo

– Internet

qdnd.vn

– Ấn phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *