1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Đình Phú (阮廷賦)

Tước: Bá Xuyên Hầu

Tước hiệu: Vua Chư hầu. Tước vị: Tổng Binh Sứ 總兵使

– Sinh năm 1443 (tức ngày ) tại Nghi Lộc, Nghệ An, Đại Việt (nay là tỉnh Nghệ An, Việt Nam)

Mất năm 1557 (tức ngày ) (114 tuổi) tại Thành Nghệ An, Nghệ An, Đại Việt (nay là tỉnh Nghệ An, Việt Nam )

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNguyễn Xíbà nộiLê Thị Ngọc Lan

– Ông ngoại là Lê Lợi

– Bố Nguyễn Kế Xoài và mẹPhạm Thị Ngọc Ất

b) Hôn nhân và con cái

– Có ? người con: Nguyễn Đình Bảo

3. Con người và tính cách

Vốn là một võ sĩ gan dạ, cường tráng

4. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 5 trong gia đình có 9 anh em (Nguyễn Quang Đạo, Nguyễn Đình Quả, Nguyễn Đình Bảng, Nguyễn Đình Trang, Nguyễn Đình Phú, Nguyễn Kế Bính, Nguyễn Đình Điển, Nguyễn Đình Kính (Nguyễn Kim), Nguyễn Đình Soạn).

Vua Lê ban tước Huyện Hầu.

Giúp đỡ người dân chống cường hào, dần dần được nhiều người đi theo, đánh bại và tiêu diệt tù trưởng, làm yên lòng dân, làm chủ cả một vùng rộng lớn gồm các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ngày nay.

Vua Lê Thánh Tông muốn có thêm thế lực cho mình nên phong cho làm Bá Xuyên hầu và giao cai quản hai tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh.

Năm 1527 huy động người dân trong vùng xây thành Nghệ An (còn gọi là thành Vinh hay phủ Đức Quang).

Năm 1533 thành được xây xong, là nơi căn cứ kinh tế, quân sự vững chắc lúc bấy giờ. Ngoài ra ông còn cho xây dựng một số thành khác như thành Trung Đô, thành Diễn Châu,…

Năm 1557, ông từ trần

5. Tác phẩm và công trình tiêu biểu

Thành Vinh

6. Giải thưởng và tôn vinh

7. Tham khảo

– Internet

vi.wikipedia.org

– Ấn phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *