1. Thông tin

– Tên gọi: Phạm Thị Ngọc Ất

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Bố là Phạm Quỳ

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Nguyễn Kế Sài

– Có 9 người con trai: Nguyễn Đạo Quang, Nguyễn Đình Quả, Nguyễn Đình Bảng, Nguyễn Đình Trang, Nguyễn Đình Phú, Nguyễn Kế Bính, Nguyễn Đình Điển, Nguyễn Đình Kính (Nguyễn Kim), Nguyễn Đình Soạn.

c) Hậu duệ

– Cháu nội

– Cháu ngoại

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình có ? anh (chị) em

4. Tham khảo

– Internet

vi.wikipedia.org

– Ấn phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *