1. Thông tin

– Tên gọi: Trịnh Thị Hà

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Là người dân thời Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân

– Quan hệ gia đình với chồng là Nguyễn Xí

4. Cuộc đời và sự nghiệp

Đang cập nhật…

7. Tham khảo

– Internet

vi.wikipedia.org

– Ấn phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *