1. Thông tin

– Tên gọi là Vũ tiên nữ hay Vụ tiên nữ

2. Gia đình

a) Thân thế

– Mẹ là bà Vũ tiên

b) Gia đình và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là đế Minh.

– Con trai là đế LyLộc Tục.

Có thuyết cho rằng có người con tên là đế Trực.

c) Hậu duệ

– Có 2 cháu nội:

+ Con trai của đế Ly là đế Ai

+ Con trai của Lộc Tục là Sùng Lãm.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Thời đại Thần Nông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *