1. Thông tin

– Tên đầy đủ: Xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

– Ngày thành lập: Đang cập nhật…

2. Vị trí

– Vùng Đồng bằng sông Hồng

– Nằm ở phía bắc của huyện, bên bờ nam sông Đuống

– Phía đông giáp xã Song Hồ

Phía tây giáp xã Đình Tổ

Phía nam giáp xã Thanh Khương

Phía bắc giáp các xã Cảnh Hưng, Minh Đạo, Tân Chi thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

3. Hành chính

– Mã hành chính: Đang cập nhật…

– Gồm các thôn:

Đồng Đoài,

Đồng Đông,

Thôn Á Lữ

4. Du lịch

a) Di tích lịch sử

– Lăng và đền thờ Lộc Tục. Đã được Bộ văn hóa Thông tin Việt Nam công nhận và cấp bằng Di tích lịch sử cấp quốc gia.

3. Tham khảo

– Wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *