1. Thông tin

– Tên gọi Nguyệt Cư

– Sinh tại Văn Lang.

– Mất tại Văn Lang

– Nhân vật trong huyền sử Việt Nam.

2. Gia đình và hôn nhân

a) Thân thế

– Ông nội là Hùng Vương XVI.

– Bố là Hùng Vương XVII.

– Có 36 anh chị em. Trong đó 1 người anh em là Hùng Vương XVIII và anh em trai nuôi là Mai An Tiêm.

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Lý Văn Lang.

– 12 quan lang. Trong đó con trai cả là Lý Văn Tràng.

3. Giải thưởng và tôn vinh

– Đền thờ tại làng Thời Mại (hay Cao Mại), huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *