1. Thông tin

– Sinh tại Xích Quỷ

– Mất tại Xích Quỷ

– Các nhân vật trong huyển sử Việt Nam.

2. Tổ chức gia đình

a) Thân thế

– Ông nội là Hùng Vương VII.

– Bố là Hùng Vương VIII.

b) Hôn nhân và con cái

– Con trai thứ 18 là Lang Liêu

– 51 người con. Trong đó có con gái là Thiều Hoa.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Thời đại Hồng Bàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *