1. Thông tin

– Sinh tại Văn Lang.

– Các nhân vật trong huyền sử Việt Nam

2. Tổ chức gia đình

a) Thân thế

2. Gia đình và hôn nhân

a) Thân thế

– Ông nội là Hùng Vương XVI.

– Bố là Hùng Vương XVII.

c) Thứ thế

– 20 quan lang. Con cả là Hùng Vương XVIII.

– 15 mỵ nương. Trong đó có chị em thứ 6 là Nguyệt Cư.

– 2 con nuôi

+ Con trai là Mai An Tiêm

+ Con gái có thể là nàng Ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *