1. Thông tin

– Sinh năm 2570 tại Xích Quỷ

– Mất tại Văn Lang

– Là những người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ

2. Tổ chức gia đình

a) Thân thế

– Ông nội là Lộc Tục. Bà nội là Thần Long.

– Ông ngoại có thể là đế Ai.

– Bố là Sùng Lãm. Mẹ là Âu Cơ.

b) Thứ thế

Hùng vương III

– 100 người con trai là anh em.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

– Thời Hồng Bàng, trong gia đình 100 người con trai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *