1. Thông tin

– Tên gọi Hùng Vương XVI.

– Thụy hiệu Hùng Tạo vương (雄造王)

– Sinh tại Xích Quỷ

– Mất tại Xích Quỷ

– Vị vua truyền thuyết của nước Văn Lang trong huyền sử Việt Nam.

2. Gia đình và hôn nhân

a) Thân thế

– Ông nội là Hùng Vương XIV.

– Bố là Hùng Vương XV

b) Hôn nhân và con cái

– Con trai là Hùng Vương XVII.

c) Hậu duệ

– Cháu nội là Hùng Vương XVIII.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Thời đại Hồng Bàng.

– Các lãnh đạo địa phương nổi dậy chống lại ông. Lực lượng Thạch Tướng đã đàn áp giúp bình yên lại.

– Sau khi mất, truyền ngôi cho con trai.

4. Tham khảo

Wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *