1. Thông tin

– Tên gọi theo địa danh Động Đình quân

Người cai quản vùng đất tại vùng hồ Động Đình (ngày nay thuộc tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam, Trung Quốc).

– Là Long vương trong truyền thuyết của Trung Quốc và Việt Nam.

2, Gia đình và hôn nhân

a) Con cái

– Con gái là Thần Long.

b) Hậu duệ

– Cháu ngoại là Sùng Lãm.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Thời đại Thần Nông, cai quản vùng đất hồ Động Đình.

4. Tham khảo

– Wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *