1. Thông tin

– Tên gọi Hùng Vương VI

– Thụy hiệu Hùng Huy vương (雄暉王)

– Sinh tại Xích Quỷ

– Mất tại Xích Quỷ

2. Gia đình và hôn nhân

a) Thân thế

– Ông nội là Hùng Vương IV.

– Bố là Hùng Vương V.

b) Hôn nhân và con cái

– Con trai là Hùng Vương VII.

c) Hậu duệ

– Cháu nội là Hùng Vương VIII.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *