Hùng Vương V

1. Thông tin

– Tên gọi Hùng Vương V

– Thụy hiệu Hùng Hi Vương (雄犧王)

– Sinh tại Xích Quỷ

– Mất tại Xích Quỷ

2. Gia đình và hôn nhân

a) Thân thế

– Ông nội là Hùng Vương III.

– Bố là Hùng Vương IV.

b) Hôn nhân và con cái

– Con trai là Hùng Vương VI.

c) Hậu duệ

– Cháu nội là Hùng Vương VII.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.