1. Thông tin (tham khảo)

– Tên gọi Đế Trực (帝直)

2. Gia đình và hôn nhân

a) Thân thế

– Ông nội là Đế Thừa

– Bà ngoại là Vũ Tiên.

– Bố là Đế Minh

b) Hôn nhân và gia đình

– Con trai là Đế Ly (Đế Nghi)

c) Hậu duệ

– Cháu nội là Đế Ai (Đế Lai)

3. Cuộc đời và sự nghiệp

– Theo Đế vương thế kỷ và Sử ký – Bổ Tam Hoàng bản kỷ thì ông là vua thứ 5 của Thần Nông thị trong lịch sử Trung Quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *